Ahlak kavramı az gelişmiş ülkelerde genelde çok dar manada anlaşılır ve bu dar tanımlamayıda zamanla yozlaşan değerler belirler. İlginçtir ki bu toplumlarda ahlak, olağanca darlığına rağmen, çoğu zaman sözde kalır ve toplumun karakterine tam yerleşemez.… 

Success I don’t think that I would like to define success with its common meaning these days. People say that you are successful if you achieve your goals. But, what about all the efforts if…